Brand i mastskjulet

Våren 2020

Fredagen den 13:e mars kommer meddelandet att ett av Göta Segelsällskaps mastskjul på Långholmen står i lågor. Branskåren kämpar med att släcka den övertända tråkåken, men inriktar sig efterhand på att förhindra spridning till den intilliggande Telefonkåken. I skjulet finns ett tjugotal master och bommar, och ungefär lika många förråd med diverse båtutrustning.

Blåsuts hela segelgarderob, all riggwire, den fina supstugan och mycket utrustning blir lågornas rov. Lyckligtvis förvaras mast och bom – som är original från 1934 – i ett annat förråd och klarar sig.

Uppdateras…