Lagning av lask

Våren 2014

En buktande lask i den översta bordraden hade länge stört linjerna på babordssidan. Kopparnitarna i ringspantet (se ritning och artikel) hade fått järnet att rosta och trycka ut bordet. Dessvärre satt laskbrickan inklämd högst upp på insidan mellan bordet och balkvägaren, vilket gjorde den nästan omöjligt att komma åt utan att riva skarndäcket. Men bara nästan…

IMG_2973Förutom tio mindre nitar för själva laskningen, satt det två större nitar genom ringspantet. Det var här som rosten byggts upp och långsamt men obevekligt tryckt ut bordläggningen.

IMG_2980Kopparnitarna hade bestämt sig för att inte ge upp utan kamp. Efter en ganska omild behandling med diverse borrar och vassa verktyg var hålen så sargade att jag skulle bli tvungen att fylla dem med nytt trä för att få ett snyggt slutresultat. Proppar med större diameter, c:a 20mm, och ett djup av ungefär halva bordets tjocklek limmades dit med epoxi. I dessa borrades sedan nya, snygga hål för skruvskallarna.

IMG_2984Här syns glipan mellan bordet och ringspantet efter att rosten avlägsnats. Balkvägare i mitten, röstjärn till höger, sett akterifrån.

IMG_3002De gamla kopparnitarna ersattes med rostfria bultar av A4-kvalitet. Överst syns den långa bulten som går genom både bord och balkvägare och därunder en lite kortare för järnspantet. Jag lade lite linoljekitt med blymönja och Ettans emellan och drog åt lagom hårt så att glipan stängdes.

IMG_3006Jag försänkte låsmuttrarna i laskbrickan en bit så att de skulle bli lättare att gänga på utan att behöva hållas fast. Till vänster syns de lagade propphålen.

IMG_3010Här är den nya laskbrickan på plats De översta muttrarna fick jag svära åt några gånger innan de förstod vad jag ville. En liten ekbit sattes som distans i mellanrummet mellan järnspant och balkvägare.

IMG_3030Hey presto! Med lite ny guldfärg i snobbranden och några lager fernissa går det knappt att ana hur mycket man slitit.